mainlogo

Wat is de Leidraad?

De PBL Leidraad voor Omgaan met Onzekerheden biedt assistentie bij het opsporen van de meest kritische onzekerheden bij wetenschappelijke studies en geeft adviezen hoe er met deze onzekerheden kan worden omgegaan. In de Leidraad wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende belangrijke punten die bij een studie aan bod komen:

 • Hoe geef je je probleem weer en hoe baken je het af (probleemframing)?
 • Wie betrek je bij de studie van het problem, en in welke vorm en mate (stakeholderbetrokkenheid)?
 • Wat zijn de centrale aspecten van het te bestuderen probleem (graadmeterkeuze, en beeldgebruik)?
 • Zijn de beschikbare kennis en methoden toereikend voor een goede analyse?
 • Wat zijn de onzekerheden die er toe doen?
 • Hoe communiceer je over deze Onzekerheden?

Hoe is de Leidraad opgebouwd?

De leidraad is gelaagd opgebouwd en kan daardoor met verschillende niveaus van diepgang worden toegepast. De volgende drie onderdelen worden onderscheiden:

 • De Mini-Checklist staat centraal en kan dienst doen als:
  • reminder-list en instrument voor reflectie op de (gewenste) wijze van omgaan met onzekerheid bij beleidsstudies en adviezen;
  • korte verantwoording van de wijze waarop men met onzekerheid is omgesprongen;
  • ingang/portaal naar de relevante onderdelen van de verdere Leidraad, via doorverwijzing naar vragen uit de Quickscan Vragenlijst, op onderwerpen waar verdere verdieping gewenst is.
 • De Quickscan levert een verdieping op het mini-checklist niveau en kan gebruikt worden om nader te reflecteren over en te illustreren en documenteren hoe er met onzekerheid is/zal worden omgegaan, waarbij hints en adviezen gegeven worden om sommige punten uit te werken.
 • De Gedetailleerde Leidraad is een analyse-instrument waarmee diverse facetten van omgaan met onzekerheid nader kunnen worden uitgediept. Tevens bevat de Gedetailleerde Leidraad (engelstalig) een begrippenlijst voor omgaan met onzekerheden.
 • De Toolcatalogus Onzekerheidsassessment (engelstalig) biedt informatie over de verschillende tools die kunnen worden ingezet voor onzekerheidsassessment.

Hoe werkt de webapplicatie?

 1. Iedere gebruiker kan sessies aanmaken om voor een bepaald (onderdeel van een) project de Mini-Checklist en de Quickscan in te vullen. Kies een bestaande sessie en klik of 'Verder gaan >' of voer een naam in voor de nieuwe sessie en klik op 'Nieuwe sessie...'. Vervolgens komt men in de Mini-Checklist.
 2. In de (Mini)-Checklist kan per onderdeel van assessments aangegeven worden of grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende is voldaan aan het ideaal. De score moet worden toegelicht en er kan worden besloten om meer verdieping aan te brengen door – via het tabblad Verdieping - naar de Quickscan-vragen van het betreffende onderdeel te gaan.
 3. In de Quickscan kunnen vragen worden beantwoord die behulpzaam zijn bij het invullen van de Mini-Checklist en die meer in detail een beeld geven van het omgaan met onzekerheden. Door –via mouseover - op een Hint te gaan staan, verschijnt deze in beeld; door erop te klikken verschijnt bovendien een invoerveld waarin kan worden aangegeven wat met de Hint wordt gedaan en of deze op de To Do list moet worden geplaatst. Ook kan er voor gekozen worden de Hint een bepaalde prioriteit te geven (als default is er geen prioriteit opgegeven). Bij de Hints staan ook verwijzingen naar paragrafen uit de Gedetailleerde Leidraad, voor het geval dat verdere verdieping gewenst is.
 4. Via de To Do list kan rechtsstreeks naar de geprioriteerde Hints die in behandeling zijn, worden gesprongen. Zodra de gebruiker klaar is met de uitwerking van een Hint kan deze door op 'klaar' te klikken van de To Do list af worden gehaald.
 5. De Onzekerheidsmatrix wordt gebruikt om van de belangrijkste onzekerheidsbronnen aan te geven onder welke onzekerheidstypen ze te classificeren zijn. In deze matrix wordt verwezen naar de beschikbare tools om de betreffende onzekerheidstypen in kaart te brengen.
 6. De Toolcatalogus voor Onzekerheidsassessment is beschikbaar in html en pdf formats en kan via de Onzekerheidsmatrix of rechtstreeks bereikt worden.
 7. DeGedetailleerde Leidraad is beschikbaar in html en pdf formats en kan via de Hints of rechtstreeks bereikt worden. In de html-versie kan eenvoudig genavigeerd worden. De huidige versie van de webapplicatie maakt het echter nog niet mogelijk om de Gedetailleerde Leidraad in te vullen en als onderdeel van een sessie op te slaan.
 8. Via de knop 'Mijn Verslag' komt alle ingevoerde informatie in één document beschikbaar. Dit verslag kan als pdf-document worden opgeslagen.

Voor verdere informatie, zie de PBL Leidraad voor Omgaan met Onzekerheden.